Υπηρεσίες

Τ.Α.Α. LTD (Mechanics and Pilots) Τechnical Aviation Advisor | Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης Αεροσκαφών | Aviation Services & Aircraft Management


Αναλαμβάνουμε τις εξής εργασίες:


1. Έκδοση A.O.C. Αεροπλάνων & Ελικοπτέρων.

2. Έκδοση Άδειας CAMO, PART-145, PART-147 και ATO.

3. Ελέγχους Αεροπλάνων & Ελικοπτέρων πριν την Αγορά (Εσωτερικό - Εξωτερικό).

4. Εκτιμήσεις Αεροπλάνων & Ελικοπτέρων.

5. Συντηρήσεις Αεροπλάνων & Ελικοπτέρων.

6. Ελέγχους Αεροπλάνων & Ελικοπτέρων σε ετήσια Βάση (AUDITS) σε A.O.C. κλπ.

7. Παροχή ποιοτικού ελέγχου.

8. Σύμβουλοι Αεροπορικών Επιχειρήσεων.

9. Παρέχουμε υπηρεσίες σε ότι έχει σχέση με AVIATION.


Τ.Α.Α. LTD (Mechanics and Pilots) Τechnical Aviation Advisor | Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης Αεροσκαφών | Aviation Services & Aircraft Management