Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Επικοινωνία English

Τ.Α.Α. LTD (Mechanics and Pilots) Τechnical Aviation Advisor | Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης Αεροσκαφών | Aviation Services & Aircraft Management


Υπηρεσίες
Αναλαμβάνουμε τις εξής εργασίες:

1. Έκδοση A.O.C. Αεροπλάνων & Ελικοπτέρων.

2. Έκδοση Άδειας CAMO, PART-145, PART-147 και ATO.

3. Ελέγχους Αεροπλάνων & Ελικοπτέρων πριν την Αγορά (Εσωτερικό - Εξωτερικό).

4. Εκτιμήσεις Αεροπλάνων & Ελικοπτέρων.

5. Συντηρήσεις Αεροπλάνων & Ελικοπτέρων.

6. Ελέγχους Αεροπλάνων & Ελικοπτέρων σε ετήσια Βάση (AUDITS) σε A.O.C. κλπ.

7. Παροχή ποιοτικού ελέγχου.

8. Σύμβουλοι Αεροπορικών Επιχειρήσεων.

9. Παρέχουμε υπηρεσίες σε ότι έχει σχέση με AVIATION.